“โอเดียน อิ๊กฮาโล่” เปิดเผยเรื่องโควิด-19 สำคัญกว่าเซ็นถาวร

         โอเดียน อิ๊กฮาโล่...