“แบลส มาตุยดี้” โพสต์รายงานอาการติดไวรัสโควิต-19

         “แบลส มาตุย...