งานงอกสนามยังไม่ ฟุตบอล จะเตะอยู่แล้ว

         ภาพล่าสุดของสนามรีซัล…