บรูค เคียปก้า ชี้ เดือดแล้วสาเหตุการเล่นช้าของผู้เล่นบางในทัวร์

         สรุปเป็นประเด็นเด...